Ras

Divarasib

Divarasib
Divarasib

CAS No:2417987-45-0 分子式:C29H32ClF4N7O2 分子量:622.06
D13852 ≥98% 【psaitong】
AZA1

AZA1
AZA1

CAS No:1071098-42-4 分子式:C22H20N6 分子量:368.43
A14114 ≥98% 【psaitong】
ZINC 09659342

ZINC 09659342
ZINC 09659342

CAS No:1668604-47-4 分子式:C23H15F3N2O4 分子量:440.37
Z10211 98% 【psaitong】
CID44216842

CID44216842
CID44216842

CAS No:1222513-26-9 分子式:C22H20BrN3O3S 分子量:486.38
C70676 ≥99% 【psaitong】
MLS-573151

MLS-573151
MLS-573151

CAS No:10179-57-4 分子式:C21H19N3O2S 分子量:377.46
M70697 ≥99% 【psaitong】
MLS000532223

MLS000532223
MLS000532223

CAS No:16616-39-0 分子式:C15H9NO3 分子量:251.24
M14484 ≥98% 【psaitong】
1A-116

1A-116
1A-116

CAS No:1430208-73-3 分子式:C16H16F3N3 分子量:307.31
A70641 ≥99% 【psaitong】
Pan-RAS-IN-1

Pan-RAS-IN-1
Pan-RAS-IN-1

CAS No:1835283-94-7 分子式:C36H41Cl2F3N6O2 分子量:717.6
P12966 ≥98% 【psaitong】
BI-3406

BI-3406
BI-3406

CAS No:2230836-55-0 分子式:C23H25F3N4O3 分子量:462.5
B14777 ≥98% 【psaitong】
CCG-203971

CCG-203971
CCG-203971

CAS No:1443437-74-8 分子式:C23H21ClN2O3 分子量:408.88
C12173 ≥97% 【psaitong】