Β-萘氧乙酸钠

Β-萘氧乙酸钠
2-Naphthoxyacetic acid sodium salt

CAS No:10042-71-4 分子式:C12H9O3Na 分子量:224.19
N12660 98% 【psaitong】
3-硝基苯磺酸钠

3-硝基苯磺酸钠
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate

CAS No:127-68-4 分子式:C6H4NNaO5S 分子量:225.16
S70366 99% 【psaitong】
3-硝基苯磺酸钠

3-硝基苯磺酸钠
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate

CAS No:127-68-4 分子式:C6H4NNaO5S 分子量:225.16
S70367 95% 【psaitong】
对甲苯磺酸钠

对甲苯磺酸钠
Sodium p-toluenesulfonate

CAS No:657-84-1 分子式:C7H7SO3Na 分子量:194.18
S70365 96% 【psaitong】
水合乙酸钠

水合乙酸钠
Sodium acetate hydrate

CAS No:41484-91-7 分子式:NaOOCCH3.X(H2O) 分子量:82.03
S13236 99.9985% metals basis 【psaitong】
环烷酸钠盐

环烷酸钠盐
Naphthenic Acid Sodium Salt

CAS No:61790-13-4 分子式:C10H17NaO2 分子量:192.23
N90007 ≥70% 【psaitong】
溴代乙酸钠

溴代乙酸钠
Sodium bromoacetate

CAS No:1068-52-6 分子式:BrCH2Co2Na 分子量:160.93
S60046 ≥98% 【psaitong】
硫酸钠,无水

硫酸钠,无水
Sodium sulfate anhydrous

CAS No:15124-09-1 分子式:Na2SO4 分子量:142.04
S80129 AR,99% 【psaitong】
甲烷三磺酸三钠

甲烷三磺酸三钠
Trisodium methanetrisulfonate

CAS No:1393642-36-8 分子式:CHNa3O9S3 分子量:322.18
T11814 99% 【psaitong】
焦磷酸二氢二钠

焦磷酸二氢二钠
Disodium pytophosphate

CAS No:7758-16-9 分子式:Na2H2P2O7 分子量:221.94
D70784 99% 【psaitong】