Leukotriene Receptor(白三烯受体)

普仑司特

普仑司特
Pranlukast

CAS.No:103177-37-3 分子式:C27H23N5O4 分子量:481.5
P10021 ≥99% 【psaitong】
MK-571 sodium salt hydrate

MK-571 sodium salt hydrate
MK-571 sodium salt hydrate

CAS.No:115103-85-0 分子式:C26H26ClN2NaO3S2.XH2O 分子量:537.07
M70020 ≥95% (HPLC) 【psaitong】