染色液

SYBR Green I

SYBR Green I
SYBR Green I

PS1116 20×,PCR级 【psaitong】
茜素红S染色液

茜素红S染色液

A14055 2% in PBS,pH4.2 【psaitong】
SYBR Green I

SYBR Green I
SYBR Green I

PS1100 10000× PCR级 【psaitong】
亮绿SF染色液

亮绿SF染色液
Light Green SF Yellowish Stain

L11379 1% 【psaitong】
磺基水杨酸指示剂

磺基水杨酸指示剂
Sulfosalicylic acid indicator

PS1091 【psaitong】
STAA添加剂

STAA添加剂

S12055 【psaitong】
芽孢染色液

芽孢染色液

S12056 Scharffer-Fulton法 【psaitong】
金胺O染色液

金胺O染色液

A12996 【psaitong】
美蓝、伊红、硼砂染色液

美蓝、伊红、硼砂染色液

B12006 【psaitong】
荚膜染色液

荚膜染色液

C12020 【psaitong】