Histone Methyltransferase(组蛋白甲基转移酶)

CPI-1205

CPI-1205
CPI-1205

CAS.No:1621862-70-1 分子式:C27H33F3N4O3 分子量:518.58
C10561 ≥98% 【psaitong】
WDR5-0103

WDR5-0103
WDR5-0103

CAS.No:890190-22-4 分子式:C21H25N3O4 分子量:383.45
W10027
C7280948

C7280948
C7280948

CAS.No:587850-67-7 分子式:C14H16N2O2S 分子量:276.35
C10381 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
3-deazaneplanocin A HCl

3-deazaneplanocin A HCl
3-deazaneplanocin A HCl

CAS.No:120964-45-6 分子式:C12H14N4O3.HCl 分子量:298.73
D10090 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
Tazemetostat

Tazemetostat
Tazemetostat

CAS.No:1403254-99-8 分子式:C34H44N4O4 分子量:572.74
T10104 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
OICR-9429

OICR-9429
OICR-9429

CAS.No:1801787-56-3 分子式:C29H32F3N5O3 分子量:555.24
O10019 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
UNC0638

UNC0638
UNC0638

CAS.No:1255580-76-7 分子式:C30H47N5O2 分子量:509.73
U10018 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
BIX 01294

BIX 01294
BIX 01294

CAS.No:1392399-03-9 分子式:C28H38N6O2.3HCl 分子量:600.02
B10032 ≥98% (HPLC) 【psaitong】
LLY-507(CHEMBL3414623)

LLY-507(CHEMBL3414623)
LLY-507(CHEMBL3414623)

CAS.No:1793053-37-8 分子式:C36H42N6O 分子量:574.77
L10046 ≥98%(HPLC) 【psaitong】
GSK126

GSK126
GSK126

CAS.No:1346574-57-9 分子式:C31H38N6O2 分子量:526.67
G10048 ≥98%(HPLC) 【psaitong】