IDH(异柠檬酸脱氢酶)

Vorasidenib

Vorasidenib
Vorasidenib

CAS.No:1644545-52-7 分子式:C14H13ClF6N6 分子量:414.74 货号:V10020 纯度:≥98%(HPLC) 品牌:psaitong
AG-120

AG-120
AG-120

CAS.No:1448346-63-1 分子式:C28H22ClF3N6O3 分子量:582.97 货号:A10088 纯度:≥98%(racemic),(HPLC) 品牌:psaitong
Ivosidenib

Ivosidenib
1H-Imidazol-2-amine,4,5-dihydro-N-[4-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]phenyl]-

CAS.No:1448347-49-6 分子式:C28H22ClF3N6O3 分子量:582.97 货号:A10089 纯度:≥98%(HPLC) 品牌:psaitong
Enasidenib (AG-221)

Enasidenib (AG-221)
Enasidenib (AG-221)

CAS.No:1446502-11-9 分子式:C19H17F6N7O 分子量:473.38 货号:E10015 纯度:≥98%(HPLC) 品牌:psaitong