Integrin

Echistatin

Echistatin
Echistatin

CAS No:154303-05-6 分子式:C217H341N71O74S9 分子量:5417
E10395 【psaitong】
BOP sodium

BOP sodium
BOP sodium

CAS No:1947348-42-6 分子式:C25H28N3NaO7S 分子量:537.56
B10788
TR-14035

TR-14035
TR-14035

CAS No:232271-19-1 分子式:C24H21Cl2NO5 分子量:474.33
T10796 ≥95% 【psaitong】
Sibrafiban

Sibrafiban
Sibrafiban

CAS No:172927-65-0 分子式:C20H28N4O6 分子量:420.46
S10783 【psaitong】
那他珠单抗

那他珠单抗
Natalizumab

CAS No:189261-10-7
N10659 【psaitong】
TCS 2314

TCS 2314
TCS 2314

CAS No:317353-73-4 分子式:C28H34N4O6
T10797 ≥98% 【psaitong】
ATN-161 trifluoroacetate salt

ATN-161 trifluoroacetate salt
ATN-161 trifluoroacetate salt

CAS No:904763-27-5 分子式:C25H36F3N9O10S 分子量:711.67
A11388 ≥95% 【psaitong】
c(phg-isoDGR-(NMe)k)

c(phg-isoDGR-(NMe)k)
c(phg-isoDGR-(NMe)k)

CAS No:1844830-65-4 分子式:C27H41N9O7 分子量:603.67
D10833 【psaitong】
HSDVHK-NH2

HSDVHK-NH2
HSDVHK-NH2

CAS No:848644-86-0 分子式:C30H48N12O9 分子量:720.78
H10357 ≥98% 【psaitong】
Valategrast

Valategrast
Valategrast

CAS No:220847-86-9 分子式:C30H32Cl3N3O4 分子量:604.95
V10120 【psaitong】